Inventura

Inventuro lahko izvedete večkrat letno, za posamezno ali vse poslovne enote. V času vnosa in korekcije inventure lahko še vedno uporabljate aplikacijo.
  • izberite meni "Blago > Inventura"
  • kliknite gumb "Popisni list" za izpis celotnega seznama blaga
  • fizično opravite inventuro
  • vnesite podatke popisa v nov inventurni dokument (vnesite samo blago katerega zaloga ni enaka nič)
  • po vnosu celotnega inventurnega popisa kliknite "Predogled" za pregled viškov in manjkov
  • podatke lahko še vedno korigirate s popravki napačnih prevzemov, odpisov, kala ali izdajnic
  • za potrditev inveture in zapis popisa dejanskega stanja kliknite gumb "Knjiženje (zapis na kartice)"

© 2003-18 iNeta d.o.o. | Koroška cesta 31, SI-4000 Kranj | info@ineta.si | Pravno obvestilo
Powered by BravoCMS